Oferta edukacyjna


OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁEGO KOPERNIKA

Dzieci nie lubią siedzieć w miejscu, dlatego program naszego przedszkola nastawiony jest na aktywność. Przedszkolaki działają, tworzą, poznają i odczuwają- ich żywiołem jest zabawa. Adekwatnym określeniem, które towarzyszy naszej codzienności są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”.

Nasze przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nauczyciele w codziennej pracy stosują m.in. programy oparte na metodach:
•    „Dziecięcej matematyki” - Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej,
•    Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
•    „Terapii ręki” i wielu innych

Dbamy, aby aktywności, jakie proponujemy dzieciom były różnorodne, kreatywne i ciekawe, a jednocześnie zorganizowane w oparciu o aktualne wytyczne Ministerstwa Edukacji. W celu stałego urozmaicania zajęć, poza stosowaniem wielu pomocy dydaktycznych takich jak plansze edukacyjne i gry dydaktyczne, wprowadziliśmy również element doskonalenia umiejętności cyfrowych poprzez korzystanie z nowoczesnych monitorów interaktywnych. Dzięki nim nasi podopieczni mogą kształtować zdolności poznawcze w interesujący sposób, a także pod nadzorem nauczyciela w bezpieczny sposób uczyć się podstaw korzystania z nowoczesnych technologii.

Przedszkole od początku swojego istnienia miało możliwość brania udziału w wielu projektach oraz akcjach charytatywnych oraz edukacyjnych o ogólnopolskim zakresie.

Projekty:
• „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
• „Radosne przedszkole”,
• „Zaczytane przedszkole”,
• „Przedszkole młodych patriotów”,
• „Przedszkole zdrowego żywienia”,
• „Serdeczna karteczka”,
• „Piękna nasza Polska cała”,
• „Emocja”,
• „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

Akcje:
• marsz z okazji „Dnia Praw Dziecka” organizacji UNICEF,
• „Góra Grosza”,
• „Szlachetna paczka”,
• „Paczka dla bohatera”,
• „Misie ratownisie”,
• Zbieranie korków,
• Zbieranie zużytych baterii.

Nasze przedszkole w ramach całodziennej opieki zapewnia również:

1.    Szeroki zakres Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej. Na stałe posiadamy w zespole psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, pedagogów specjalnych, neurologopedę oraz logopedę.
2.    Zajęcia z języka angielskiego - prowadzone przez native speakera, podczas których dzieci wypowiadają się wyłącznie w języku angielskim. Nauka języka odbywa się również poprzez codzienne powtarzanie materiału z nauczycielami podczas spontanicznych i zorganizowanych czynności edukacyjno-wychowawczych;
3.    Gimnastykę korekcyjną;
4.    Logorytmikę;
5.    Zajęcia logopedyczne, a także zajęcia z psychologiem;
6.    Warsztaty tematyczne oraz organizację dni nietypowych, które pozwalają na kreatywne i twórcze rozwijanie wyobraźni;
7.    Teatrzyki oraz spotkania z ciekawymi przedstawicielami różnych zawodów;
8.    Wycieczki oraz imprezy okolicznościowe (m.in. Spotkania Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny itp.)
9.    Bajkoterapię, muzykoterapię i techniki relaksacyjne.

Kładziemy duży nacisk na współpracę z Rodzicami oraz ich zaangażowanie w życie przedszkola. W naszej placówce  funkcjonuje Rada Rodziców, która wspomaga nas  m.in. w działalnościach dydaktyczno-wychowawczych. Realizujemy również spotkania „Rodzice – Dzieciom”, podczas których rodzice wcielają się w rolę nauczycieli, prezentując swój zawód, pasję, hobby, a także czytają ulubione bajki.
Współpracujemy również ze środowiskami lokalnymi oraz służbami porządku publicznego zakresie ciekawych spotkań i wycieczek.


Kontakt

Telefon

+48 518 208 250

Adres

Publiczne Przedszkole Małego Kopernika Nr 2 (Radzymin)
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20, 05-250 Radzymin

Numer rachunku bankowego:
35249000050000460075440964

Adres email

radzymin2@malykopernik.pl